AlFatihah, Sempat Hablskan 30 Juzuk Al Quran Sebelum Dijemput ‘Pergi’, Perk0ngsian Ibunya ini Undang Seb4k

Sudah menjadi imp1an setiap umat Islam untuk peerg1 dalam keadaan husnul khotimah. Jalan pengakh1ran itu jugalah yang mengir1ngi kem4tian seorang hamba Allah bernama Muhammad Fadhli Bin Muhammad Idris.

H1dap masaIah bu4h pingg4ng dan beri kesan pada j4ntvng.

Menerusi perk0ngsian dari ibunya Nor Anisah, lelaki itu telah menghembvskan n4fas ter4kh1rnya pada 8 November lalu sejurvs masuk waktu Maghrib. Perkemb4ngan kesih4tannya mer0sot selepas mengalami masaIah pada bu4h ping g4ng sehingga memberi kes4n pada j4ntvngnya. Sejurvs mendapatkan r4watan di Institut J4ntvng Negara (lJN), keadaannya dil1hat sem4k1n baik.

 

Tak hent1-hent1 persiapkan diri dengan amalan.

Namun kebel4kangan ini, Allahy4rham sering meminta maaf dan menyatakan kekes4Ian kerana tidak dapat menjaga kedua-dua ibu bapanya dengan baik. Selain itu, dia juga semp4t bertanya kepada rakannya jika ada hvtang yang belum dilun4skan. Dalam pada itu, sempat juga lelaki berkenaan mengh4biskan bacaan Al-Quran, s0lat di tengah malam selain berzik1r hingga subvh sebelum dikej4rkan ke pusat perub4tan.

Kelihatan seperti orang tidur saja, tiada kesan ceder4.

Sepanjang perjalanan ke HKL, tidak h3nti-h3nti lelaki tersebut mem1nta maaf kepada si ibu dan juga isterinya sambil menyebut 2 kalimah syahadah. Namun Allahy4rham disahkan ‘t1ada’ sejurvs mendapatkan r4watan. Puan Anisah meny1fatkan pemerg1annya dilihat sungguh ten4ng seperti sedang tidvr dan tiada sebarang kec3der4an pada b4dannya.

Sumber: Fesbuk Nor Anisah, kisah dvnia via db0ngkar

Leave a Comment

error: Content is protected !!