Seorang K0mandan T3ntara Pemb3nci Islam itu Kini Sudah Menjadi Seorang Muadzin

ANATOLI lahir di kota Baku negara Azerbaijan. Ia seorang yang sangat b3nci kepada kaum muslimin. Ia salah seorang komandan tentara komunis Rusia yang mem3rangi umat Islam di Afghanistan dan telah ba-nyak kaum muslimin yang terbu nuh di tangannya.

Ia tidak percaya kepada agama manapun. Ia adalah seorang penganut ideologi komunis yang militan dan sangat fanatik mel4wan Islam. Kebenciannya akan muncul walau hanya dengan melihat seorang muslim. Ia tidak pernah mencari sebuah keyakinan dan juga tidak pernah ragu dengan pemikirannya hingga ia di pindahkan ke daerah Jalalabad sebagai komandan angkatan p3rang Rusia.

“Tujuan kedatanganku ke tempat ini adalah untuk membasmi kekuatan mujahidin muslim. Aku memperlakukan keluarga mereka dengan k4sar. Aku berusaha untuk membu nuh mereka dengan berbagai s3njata modern dan alat-alat canggih lainnya. Kami bombardir mereka dari darat dan udara.

Tetapi aneh, mereka yang tidak mempunyai senjata kecuali bedil yang tidak dapat dipakai untuk berburu rusa itu dapat membuat tentaraku kUcar-kacir.

Keraguan mulai menggelayuti diriku. Aku perintahkan salah seorang tentaraku untuk memanggil beberapa keluarga yang mampu berbahasa Rusia. Kemudian mereka mengajakku untuk memeluk Islam. Seketika opiniku tentang Islam berubah.

Aku sudah mempelajari semua agama dan akhirnya aku membuat ketetapan yang ditentang oleh semua teman-temanku yaitu menyatakan keislamanku. Namun ini sudah menjadi keputusanku dan aku tetap teguh walau mereka berusaha untuk meyakinkan aku agar memilih selain Islam.

Sumber:ayojalanterus

Leave a Comment

error: Content is protected !!