,Banyak Yang Tak Sengaja Melakukan Perkara Ini,Umat Islam Perlu Takvt Dengan Ku4sa Ujub

,Banyak Yang Tak Sengaja Melakukan Perkara Ini,Umat Islam Perlu Takvt Dengan Ku4sa Ujub

Menurut Imam al-Ghazali, sifat yang terc3la ada banyak bilangannya dan untuk bersihkannya, ia memerlukan usaha yang berterusan. Di dalam kitab Bidayah al-Hidayah, Imam al-Ghazali kaedah untuk membersihkannya dengan cara memfokuskan kepada tiga sifat terc3la yang utama.

Tiga sifat tersebut ialah hasad, riyak dan ujub. Tiga sifat ini juga sering menjadi masalah bagi golongan yang alim kerana mereka juga berhadapan dengan ujian itu. Menurutnya, jika seseorang itu bersungguh-sungguh membersihkan diri sendiri dari tiga sifat ini, maka ia akan mengetahui untuk membersihkan diri dari sifat-sifat terc3la yang lain.

Jika tidak dapat digunakan, maka sukarlah baginya untuk memilih diri dari sifat-sifat k3ji yang lain. Orang yang beranggapan sendiri mempunyai niat yang baik dalam ilmu, namun belum tentu selamat dari tiga sifat k3ji ini. Artikel ringkas ini hanya memfokuskan kepada salah satu dari tiga sifat k3ji itu sifat sifat ujvb.

Dalam kitab al-Arba’in fi Usul al-Din, Imam al-Ghazali telah membuat garis panduan panduan membersihkan diri dari ujub atau isi takjvb atau kagum dengan diri sendiri.

Ujub ini menyebabkan seseorang itu melihat diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran yang dilihat orang lain dengan pandangan pengh1naan.

Menurut Kamus Dewan, ujub pilihan kagum terhadap diri sendiri, 4ngkuh, b0ngkak dan eg0. Sifat ini disenaraikan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab itu sebagai salah satu dari beberapa perkara asas penyakit hati yang perlu dibersihkan dari hati manusia. Menurut Imam al-Ghazali, hakikat ujub itu kepada pengagungan diri sendir antaranya dari aspek kenikmatan yang dimiliki tanpa melihat kepada pemilik nikmat yang sebenarnya yakni Allah.

Namun, jika seseorang itu melihat bahawa ia memiliki ilmu, amal perbuatan dan seumpamanya yang merupakan kurniaan Allah dan pilihan bangga waktu dan bimbang menggunakannya maka ia akan vjub. Ini kerana vjub lebih kepada tidak mengaitka segala kenikmatan kepada pemberi asalny yakni Allah.

Ujub juga ada satu peny@kit yang sukar diubati. Ujub ini menyebabkan seseorang itu melihat diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran yang dilihat orang lain dengan pandangan penghinaan.

Tanda-tanda orang yang khas ujub ini adalah selalu mengatakan ‘aku begini, begini’. la pertimbangan sikap yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah al-A’raf ayat 12 yang memerlukan: ”

(Ibl1s berkata): Aku lebih baik daripadanya (Nabi Adam AS) kerana Engkau dapat membuat aku menggunakan api dan Engkau ciptakannya dari tanah.”

Cara Baik Hentikan Ujub Pada Diri

1. Perlu tahu bahawa seseorang itu benar-benar hebat atau lebih baik adalah melihat pada akhir umur seseorang. Sekarang tidak diketahui lagi, siapakah sebenarnya yang hebat. Jika seseorang itu beranggapan yang lebih baik berbanding orang lain yang menyusun ini, maka ia sebenarnya jah1l mengenai ini.

2. Jika ia melihat seseorang yang lebih muda, maka ia perlu beranggapan bahawa orang muda itu masih mempunyai maksi@tnya sendiri yang lebih lama yang banyak melakukan m@ksiat.

3. Jika ia melihat seseorang yang lebih tua, maka ia perlu membayangkan bahawa orang tua itu lebih awal melakukan kebaikan atau lebih banyak melakukan kebaikan diri sendiri yang masih muda dan masih kurang baik yang dilakukan.

4. Jika ia melihat seseorang yang lebih alim, maka ia perlu beranggapan bahawa orang itu lebih banyak ilmunya dan telah pelbagai pemberian dari Allah sendiri yang masih tidak boleh.

5. Jika ia melihat orang j@hil, maka ia perlu beranggapan bahawa si jah1l itu memerlukan maks1at kerana kejahil@nnya sementara sendiri menggunakan m4ksiat dalam keadaan berilmu.

6. Jika ia melihat orang kaf1r, maka ia perlu beranggapan bahawa si kaf1r itu mungkin akan memeluk Islam sementara tidak pasti akan istiqamah dengan agama Islam komp1lasi aj@l nanti.

Semoga dengan cara ini, dapat membantu seseorang itu membersihkan diri dari sif. ujub atau rasa diri hebat tanpa mengingati bahawa nikmat yang diberi adalah adalah Allah dan tanpa melihat hina kepada orang lain.

Sumber:Dr.Mohd Hasrul Shuhari

Leave a Comment

error: Content is protected !!