Peniaga N0n Musl1m guna nama Melayu untuk jual makanan

JOHOR BAHRU – Sebuah kedai Kak Siti Ayam Penyet di Taman Johor Jaya, dekat sini yang dipercayai diusahakan oleh peniaga bukan Musl1m tidak lagi b3roperasi setelah ia tul4r di m3dia sosi4l semalam.

Tinj4uan yang dibuat ke pr3mis terb4bit yang b3roperasi secara atas talian mendapati pengusahanya sudah m3nghentikan p3rniagaan malah turut m3nurunkan b4nting jualan mereka.

Lelaki berusia lingkungan 40-an tahun itu engg4n m3ngulas l4njut mengenai pr3misnya menjadi vir4l dan dia menjelaskan tidak akan berniag4 lagi.

“Tadi ada pihak datang memberitahu supaya pr3mis saya ditvtup kerana m3njadi vir4l dan m3nimbulkan k3keliruan,” katanya.

Kedai Kak Siti Ayam P3nyet menjadi vir4l semalam di l4man sosi4l selepas pengguna m3ndakw4 ia dik3ndalikan oleh p3niaga bukan Isl4m namun menjual makanan Musl1m tanpa ada p3njelasan h4lal.

Menurut berita yang tul4r itu, perkara tersebut did3dahkan oleh p3kerja p3nghantar m4kanan yang hairan gerai yang menggunakan nama Melayu itu diurusk4n oleh p3niaga buk4n Isl4m.

Kedai terbabit menggunakan 4plikasi p3nghantaran m4kanan dalam talian untuk p3sanan dan p3nghantaran makanan mereka kepada p3langgannya.

P3ndedahan tersebut m3ndatangkan k3marahan dalam kalangan w4rganet yang m3nyifatkan p3rbuatan itu sebagai m3mperdayakan m4syarakat Isl4m di kawasan b3rkenaan.

Menurut beberapa p3ngguna m3dia sosi4l memaklumkan pr3mis yang b3roperasi di dalam kawasan rumah itu telah didatangi pih4k p3nguatkuasa M4jlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) susul4n l4poran diterima.

Rata-rata w4rganet m3ndesak pihak b3rkuasa memastikan pl4tform 4plikasi p3nghantar makanan dapat m3letakkan st4tus h4lal di setiap pr3mis p3rniagaan 0nline bagi m3ngelakkan isu sama berulang.

Sumber : Kosmo

Leave a Comment

error: Content is protected !!