M4rahkan Isteri, lelaki beri 4nak minum R4cun Rvmput

BE4UFORT – B3rang kerana isteri mahu pul4ng ke kampung, seorang suami t3rgamak m3mberikan 4nak mereka minum k0pi dic4mpur r4cun rumpvt dalam k3jadian di sebuah kampung di Kuala P3nyu, di sini, pada Ahad lalu.

Dalam k3jadian kira kira jam 12 t3ngah hari itu, kanak-kanak p3rempuan b3rusia lima tahun t3rbabit dikatakan turut dic3kik oleh susp3k yang berusia 43 tahun.

K3tua P0lis Daerah Be4ufort, D3puti Sup3rintendan Yusoff Zaki Mat Yaacob berkata, sias4tan awal m3ndapati, k3jadian b3rpunca daripada p3rtengkaran 4ntara su4mi dan isteri.

“Dalam k3jadian itu, isteri susp3k m3nyatakan mahu pul4ng ke k4mpungnya di K3ningau bersama anak-anak namun dib4ntah su4minya.

“Susp3k yang b3rang k3mudian m3mberi 4naknya minum k0pi yang sud4h dic4mpur dengan r4cun rvmput dan perkara itu h4nya dik3tahui ibu m4ngsa selepas dic3ritakan oleh 4nak sulungnya yang berusia lapan tahun,” katanya k3tika dihvbungi pada Rabu.

Yusoff Zaki berkata, tidak cvkup dengan itu, susp3k turvt dil4porkan m3mbawa anak p3rempuannya ke tingk4t atas rum4h s3belum m3ncekik m4ngsa.

“M4ngsa sud4h dirvjuk ke H0spital Ku4la P3nyu dan k1ni dil4porkan berada dalam keadaan st4bil t4npa sebarang 4lahan berikutan k4ndungan r4cun adalah s3dikit.

“B4gaimanapun, p0lis sedang m3ngesan susp3k untuk m3mbantu sias4tan l4njut dan sias4tan dijalankan mengikut S3ksyen 31 (1) (a) 4kta Kanak-Kanak 2001 (P3nderaan K4nak-k4nak),” katanya.

Sumber : sinarharian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!