China t4ngkap, p3njara ratusan imam di Xinji4ng

BEIJING: China did4kwa m3nangkap dan m3nahan sekurang-kurangnya 630 imam dan beberapa tokoh agama Islam sejak 2014 di wilayah Xinji4ng.

Berdasarkan satu kajian baharu yang dilakukan oleh kumpulan hak 4sasi k3manusiaan Uighvr (UHRP), sebanyak 18 ulama m3ninggal duni4 dalam t4hanan.

Kebanyakan ul4ma yang dit4han did4kwa terlibat dalam ‘prop4ganda k3ganasan’, ‘m3nghimounkan orang ramai untuk c3tuskan k3kecohan’ dan m3nggalakkan p3rpecahan.

Perkara itu dikvkuhkan lagi dengan p3ngakuan dari keluarga m4ngsa, mereka yang dit4han sering terlibat dalam aktiviti ceramah dan menjadi imam dalam s0lat b3rjemaah.

Secara keseluruhan, UHRP kini guat m3ngesan ‘n4sib dan kedudukan’ kira-kira 1,046 ulama yang kebanyakannya dari Etn1k Uighvr dengan menggunakan dokumen m4hkamah, t3stimoni keluarga dan l4poran media.

Kesemua 1,046 ulama tersebut dip3rcayai dit4han di lok4si yang sama, namun tidak dapat dipastikan susul4n k4walan k3tat pihak berkuas4 Chin4 di Xinji4ng.

Daripada 630 k3s yang dil4porkan, sebanyak 304 ulama dit4han di p3njara kerana engg4n menyertai k3m ‘pendidikan’ yang dip3rkenal Chin4 untuk etn1k Uighvr.

Menurut dokumen m4hkamah yang dip3roleh, sebanyak 96 p3ratus ulam4 yang dit4han boleh dip3njara sekurang-kurangnya lima tahun, 26 peratus (p3njara sehingga 20 tahun atau lebih) termasuk 14 lagi hvkuman lain.

Sumber : Utusan

Leave a Comment

error: Content is protected !!