Bapa s3mpat r4kam v1deo dengan 4nak sebelum M4ut di G4z. za

G4Z. ZA CITY: Seorang lelaki sempat merakam video t3rakhir bersama dua anak perempuannya sebelum dia m4ut di tangan t3ntera 1SS R43l.

Berdasarkan video yang tul4r dalam m3dia sosi4l, lelaki tersebut yang dikenali sebagai Ahmed Mansi dilihat bermain dengan anak perempuannya ketika p3sawat t3ntera 1SS R43l melalui ru4ng udara Semenanjung G4z. za.

Anak-anak perempuan Ahmed yang t4kut m3ndengar bunyi p3sawat itu m3meluk bapanya sebelum mereka dit3nteramkan.

K3dengaran dalam vid3o tersebut, Ahmed m3mujuk anak-anaknya bahawa tiada apa yang akan berlaku dan j4ngan t4kut.

“J4ngan t4kut dan teruskan bermain ya,” katanya kepada anak-anaknya.

Selain itu, Ahmed turut b3rjanji untuk m3mbeli p3rmainan untuk anak-anaknya.

Dua hari selepas v1deo itu tul4r, Ahmed dil4porkan t3rkorban bersama suadaranya 4kibat s3rangan ud4ra t3ntera Zi0. n1s.

K3matian Ahmed dis4hkan oleh kumpulan p3mantau Eur0-M3diterranean Hum4n Rights M0nitor yang m3rekodkan jumlah k3matian penduduk Palass tinn 4kibat s3rangan 1SS R43l.

Sumber : utusan

Leave a Comment

error: Content is protected !!